Pakon-laatu-ja-arvot-pakkala-konepaja

Toimimme jokapäiväisessä työssä tiukkojen laatu- ja arvokriteerien mukaan. Noudattamalla näitä periaatteita takaamme työn tasaisen laadun ja varmistamme, että voimme seistä omien tuotteidemme ja prosessiemme takana.

Laatu

Takaamme tasaisen laadun:
• kouluttamalla aktiivisesti henkilökuntaamme
• tuotevalvonnalla ja -kehityksellä
• kiinnittämällä huomiota työturvallisuuteen, tehokkuuteen ja nykyaikaisuuteen
• valitsemalla laadukkaita materiaaleja ja toimimalla luotettavien kumppanien kanssa
• keskittymällä ympäristöasioihin, kierrätettävyyteen ja kestävään kehitykseen

Toimimme Global System Certification Oy Ltd myöntämän ISO 9001:2008 sertifikaatin mukaisesti.
Käytössämme on Oscar -toiminnanohjaus-järjestelmä, joka pitää toimintamme reaaliajassa.

Arvot

Arvot luovat yrityskulttuurin perustan. Arvoja ei keksitä, ne löydetään. Hyvät arvot ohjaavat yrityksen arkea ja vaikuttavat kaikkeen aina tuloksesta henkilökunnan hyvinvointiin. Arvot motivoivat, innostavat ja kannustavat koko yritystämme.

Asiakaslähtöisyys
Ajattelemalla asiakkaan parasta ja toimimalla asiakkaan edun mukaisesti luomme parhaat mahdollisuudet onnistua. Onnistuminen tekee asiakkaamme tyytyväiseksi. Tyytyväinen asiakas taas on paras motivaation lähteemme tehdä työtä innostuneesti ja keskittyneesti.

Työhyvinvointi
Hyvinvoiva työyhteisö toimii tehokkaasti, tuottavasti ja luotettavasti. Tarjoamalla parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet, selkeät ohjeistukset ja kannustavan ilmapiirin luomme kommunikoivan tiimin, jonka työ heijastuu asiakkaalle saakka.

Yrittäjyys
Arvostamme yrittäjälle ominaisia piirteitä. Kannamme vastuun työstämme, olemme joustavia ja sopeutuvaisia, kehitämme jatkuvasti itseämme ja pyrimme vaikuttamaan yhteiskuntaan positiivisesti. Uskomme ahkeruuteen, persoonallisuuteen ja kotimaisuuteen.