Metalliteollisuus

Pakon Oy - Metalliteollisuus

Metalliteollisuus on yksi Suomen lippulaivoista puhuttaessa viennin merkityksestä, ammattiosaamisesta ja tuotekehittelystä. Tämä teollisuuden ala on erittäin monipuolinen; menestystuotteisiin lukeutuvat niin risteilijät, laivojen ja voimaloiden moottorit, massa- ja paperikoneet, kiven ja mineraalien käsittelylaitteet, hissit, nosturit ja nostimet kuin metsä- ja maatalouskoneet. Kone- ja laitevalmistuksen lisäksi Suomessa on laadukasta metallin alihankintateollisuutta ja osavalmistusta.

Toimialan yrityksissä hallitaan uuden teknologian nopea soveltaminen asiakaslähtöisiin tuotteisiin ja niiden tuotantoprosesseihin. Suomalainen metalliteollisuus menestyy korkean teknologian tuotteillaan, mikä vaatii jatkuvaa tuotekehittelyä ja tehokasta tutkimusta. Pakon ei poikkea linjasta metalliteollisuuden asiakkaidensa kanssa: tarjoamme kehittyneitä tuoteratkaisuja vaativiin tarpeisiin.


Prosessiteollisuus

Pakon Oy - Prosessiteollisuus

Prosessiteollisuus -termi perustuu yksinkertaiselle ajatukselle: jalostettava raaka-aine etenee erilaisesta fysikaalisesta ja kemiallisesta käsittelyvaiheesta toiseen. Tällaisen termin alle voidaan liittää mm. metsäteollisuus, kemianteollisuus, kaivosteollisuus, terästeollisuus, öljynjalostamot sekä selluloosa-, paperi- ja sementtitehtaat.

Monesti prosessiteollisuudessa syntyvät tuotteet ovat arkipäiväisiä: lääkkeitä, paperia, polttoaineita ja muovia. Tuotanto- ja kustannustehokkuus, ympäristöystävällisyys sekä funkionaalisuus nousevatkin avainasemaan kun tämä teollisuuden ala valitsee yhteistyökumppaneitaan.

Pakon vastaa haasteisiin oikeilla materiaaleilla, logistisilla toimintamalleilla sekä tehokkaalla tuotantoketjulla.


Rautatieteollisuus

Pakon Oy - Raide -ja rautatieteollisuus

Rautatiet ovat monessa maassa olleet elinkeinon kasvun mahdollistajia; niin myös Suomessa. Suomessa ensimmäinen rautatie syntyi jo 1862 Helsingin ja Hämeenlinnan välille. Suomi oli ensimmäisiä maita, joka alkoi valtiojohtoisesti rakentaa koko maan kattavaa rautatieverkostoa.

Nykypäivänä rautatiet ovat merkittäviä teollisuuden tuotteiden kuljetusväyliä meri- ja ilmateiden ohessa.

Raideteollisuus elää säännöllisyydellä, luotettavuudella ja nopeudella. Näiden tavoitteiden jatkuva ylläpito edellyttää mittavia huolto-, korjaus- ja rakennustoimia niin radoilla, ratapihoilla kuin itse kulkuneuvojen parissa. Kappaleet ovat suuria ja vaativat erityistä kestävyyttä niin sääolojen kuin painavien lastien suhteen. Pakon vastaa näihin haasteisiin kyvykkäällä konekannalla, projektinhallinnalla ja laatusertifioidulla toiminnalla.


Energiateollisuus

Pakon Oy - Energiateollisuus

Energiateollisuus käsittää niin perinteisemmät energianlähteiden valmistajat kuin uudenaikaisten lämmön ja sähkön tuottajat. Oli kyse sitten hiilestä tai tuulivoimasta energiateollisuuden toiminnan kriteerit ovat selkeät: huipputeknologiaa turvallisesti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Useimpien tämän teollisuuden alan yritysten toimintaperiaatteisiin sisältyy tavoite toimia vihreästi ja energiatehokkaasti. Vihreys edellyttää hyvin suunniteltuja tuotantoprosesseja, kokonaisvaltaista ajattelutapaa ja kehittyneitä toimintamalleja. Myös yhteistyökumppaneilta edellytetään samaa arvomaailmaa, jotta lopputuotteen vihreys olisi mahdollisimman kattava.

Pakon täyttää energiateollisuuden toiveet toimimalla asiakaslähtöisesti. Otamme huomioon asiakkaan vaatimukset ja työskentelemme asiakkaan arvomaailman mukaisesti.


Meriteollisuus

Pakon Oy - Meriteollisuus

Meriteollisuus on yksi Suomen kansainvälisimmistä teollisuudenaloista. Se muodostuu telakoista ja verkostoyrityksistä, kuten suunnittelutoimistoista, kokonais-, järjestelmä-, laite- ja materiaalitoimittajista sekä offshore-teollisuudesta.

Merillä eletään ääriolosuhteissa, joissa tuotteiden on kestettävä jopa vuosikymmeniä. Huoltomahdollisuudet ovat usein rajattuja, joten koneistettujen osien ja kappaleiden toimintavarmuuden on oltava huippuluokkaa. Laatu ja luotettavuus ovatkin alihankkijoiden tärkeimpiä kriteereitä.

Tunnemme teollisuuden alan haasteet ja vankan kokemuksen pohjalta pystyy vastaamaan niihin. Testatut prosessit ja työtavat, jatkuva laadunvalvonta ja koulutetut ammattilaiset tuottavat jälkeä, jonka voimme hyvällä omalla tunnolla taata.


Elintarvike- ja lääketeollisuus

Pakon Oy - Elintarviketeollisuus

Elintarvike- ja lääketeollisuus toimivat kenties haastavimmissa olosuhteissa. Lääketeollisuus on yksi säädellyimmistä ja kiistellyimmistä teollisuudenaloista, elintarvikealan tiukat kriteerit ja kova kilpailu pitävät huolen haasteista. Molempien teollisuuden alojen tuotanto-olosuhteet vaativat erityistä puhtautta, jopa steriiliyttä.

Puhtaus tarkoittaa harkittuja materiaalivalintoja, tiiviyttä, oikeita lämpötiloja ja mahdollisuutta tuotantolinjojen ja -koneiden tehokkaaseen puhtaanapitoon. Erilaiset standardit, säännökset ja kriteerit säätelevät toimintaa ja vaikuttavat suuresti yhteystyökumppaneiden valintaan.

Pakon on kokenut alan haasteet. Asiakas saa meiltä oikein valitut ja kestävät materiaalit, huolitellut tuotteet sekä laadukkaan tuotesuunnittelun.


Paperi- ja selluteollisuus

Pakon Oy - Paperi- ja selluteollisuus

Suomessa paperiteollisuus on ollut vientiteollisuuden kärkeä koko itsenäisen Suomen ajan. Ala on osa metsäteollisuutta ja tuotteita ovat paperi, kartonki, mekaaninen massa ja sellu. Suomessa metsä- ja paperiteollisuudella on merkittävä asema työllistäjänä kuin kansantaloudellisesti.

Kuin monen muunkin teollisuuden alan kohdalla, paperiteollisuuden haasteeksi on noussut ympäristöasiat ja kustannustehokkuus. Paperin tuotantoprosessi on pitkä; metsästä valmiiseen tuotteeseen sisältyy moninaisia työvaiheita ja useita tekijöitä. Jotta prosessi säilyy hallittuna ja kustannustehokkaana, on strateginen suunnittelu oltava kohdillaan. Tämä koskee myös alihankkijoiden tuotantoa.

Pystymme toimimaan kustannustehokkaasti oman joustavan tuotannon ja yrittäjäpohjaisuuden ansiosta. Kattava ja huolella muodostettu yhteistyöverkosto takaa vielä monipuolisemman tuotantomahdollisuuden.


Kaivosteollisuus

Pakon Oy - Kaivannaisteollisuus - Kaivosteollisuus

Suomessa kaivostoiminta on yksi harvoja kasvavia toimialoja. Tuloksellinen kaivostoiminta edellyttää kuitenkin itse materiaaliesiintymän lisäksi toimivaa konekantaa. Kaivostoiminta asettaa kovat vaatimukset konekannalle; suuret massat, kovat työstettävät materiaalit ja hankalat olosuhteet. Kulutuksenkesto ja toiminnallisuus on oltava huippuluokkaa.

Investointeja uuteen kalustoon on tehtävä kuitenkin säännöllisesti ja tarvittaessa nopeastikin. Toimimaton linkki tuotantoketjussa voi pahimmillaan seisauttaa koko kaivostoiminnan, joten osatoimittajien on oltava valmiita lyhyelläkin varaoitusajalla.

Pyrimme vastaamaan tilauksiin ripeästi ja työskentelemään tilausohjautuvasti. Nopea toimitus ei kuitenkaan käy laadun edelle.


Kunnossapito

Pakon Oy - Teollisuuden kunnossapito

Teollisuuden kunnossapito on usein hektistä – uusia tilanteita syntyy päivittäin ja haasteet vaihtelevat arkisista pienistä huoltotoimenpiteistä mittavampiin konehankintoihin ja tuotantotilojen uudistuksiin.

Kunnossapito-osastot ja -toimijat pyrkivät reagoimaan nopeasti ja itse tuotantoa keskeyttämättä. Hälytysvalmius ympäri vuorokauden on useimmiten peruspalvelua. Luotettava yhteistyöverkosto ja osatoimittajat mahdollistavat tämän nopean toiminnan.

Asiakkainamme on monia kunnossapidon toimijoita, useimmiten nämä asiakkuudet ovat kokonaisvaltaisia ja jatkuvia. Näin taataan loppuasiakkaan katkeamaton ja toimiva tuotantoketju.


Asennus ja kokoonpano

Pakon Oy - Asennus ja kokoonpano

Asennus- ja kokoonpanopalveluita tarjoavien yritysten menestys perustuu monesti hyvään yhteistyöverkostoon. Vara-osien ja tuotteiden saatavuus, soveltuvuus ja toiminnallisuus tekevät kokonaisuudesta laadukkaan. Hyvän yhteistyökumppanin kanssa toiminta on luontevaa, joustavaa ja luottamussuhde on molemminpuolinen.

Toimitamme tälle sektorille yksittäisiä osatoimituksia mutta myös kokonaisvaltaisempia projekteja. Yksi suurimmista asiakaskohteista on potkuriteollisuus, jonne toimitetaan paljon varaosia. Myös nosturi- ja laivanrakennusteollisuuteen valmistetaan runsaasti osia kokoonpanoa varten.


Offshore

Pakon Oy - Offshore-teollisuus

Suomalaisilla yrityksillä on maailmanluokan osaamista offshore-toimialalla. Suomessa sijaitsee merkittäviä telakoita ja voimanlähteiden valmistajia, mutta suomessa tuotetaan myös aaltoenergiaratkaisuja sekä hydrauliikkaa offshore-alan tarpeisiin. Offshore-ala tarjoaa haasteita kustannuksissa, turvallisuudessa ja luotettavuudessa.