Pakon Oy - Suunnittelu

Oma suunnittelu mahdollistaa asiakaskohtaisten räätälöityjen komponenttien valmistuksen eikä näin ollen asiakkaan tarvitse tyytyä vakioratkaisuihin.
Suunnittelun, koneistuksen ja kokoonpanon saaminen samasta yrityksestä myös lisää työn ketteryyttä ja tuo kustannussäästöjä. Suunnittelutyön todellinen lisäarvo tulee esiin kun kohdataan haaste jo olemassa olevassa tuotteessa tai luodaan kokonaan uutta komponenttia – koneistamon omalla suunnitelulla pystytään ratkaisemaan erilaiset tilanteet nopeasti ja tuotannon ominaisuudet ovat oman talon väellä paremmin hanskassa verraten ulkopuoliseen suunnittelijatahoon.

Ajatuksen tasolla tapahtuvan suunnittelun lisäksi PAKON tarjoaa tietysti myös perinteiset CAD-piirrokset, mittaukset ja prototyypit. PAKONilla suunnittelutyö painottuu kuitenkin ratkaisukeskeiseen ajatusmalliin ja 3D -piirtelyt lähinnä tukevat syntyneitä ajatuksia sekä toimivat konkreettisina suunnitelmina asiakkaalle ja tuotannolle. Asiakas saa meiltä enemmän kuin piirustuksia, tarjoamme ratkaisuja sekä uusia näkökulmia.